Cara Budidaya Ikan Gurame

Budidaya kuda laut gurame menjadi keaktifan yang intens menjanjikan. Oleh sebab itu diperlukan kurun waktu budidaya kuda laut gurame biar gancang besar.

Apalagi di pasaran, kuda laut gurame tertulis keberagaman tangkur nan dihargai dengan ongkos tinggi.

Namun, bakal reaksi dan buat nan kian prima jalan budidaya tangkur gurame nang diterapkan harus tepat.

Berikut ini adalah jalan budidaya kuda laut gurame :

Konten

Memilih Indukan Ikan Gurame nan Berkualitas

Hampir monoton lewat kurun waktu budidaya ikan atas umumnya, perbuatan terutama nan harus dijalani selagi tangkar kuda laut gurame yakni menuding indukan ikan nang berkualitas.

Ada sebanyak firasat indukan ikan gurame yang perlu diperhatikan supaya Kita dapat ukir pokok nang berkualitas.

Induk Ikan Gurame Jantan

 • Warna sumbangan nyata kemerahan serta hitam merelang terang
 • Susunan elok nyata normal
 • Perut nyata meruncing
 • Gerakan bertambah lincah

Induk Ikan Gurame Betina

 • Warna sumbangan nyata kian terang
 • Susunan ulah nyata kian membuka
 • Perut tampak membulat
 • Gerakan bertambah lambat

Pastikan pula indukan gurame nan akan dikembangbiakkan itu benar sudah dalam tajuk ada kawin.

Ciri-ciri indukan kuda laut gurame yang siap dipijahkan ialah seumpama berikut :

 • Bagian kantong makanan selagi diraba atas kerasa kian lunak
 • Bagian lambung nyata membesar ke belakang
 • Bagian bokong nyata beragam safa kemerahan

Proses Pergandaan Ikan Gurame

Cara budidaya ikan gurame nan selanjutnya ialah mengasuh perbanyakan tenggang tangkur gurame satria serta betina.

Proses perbanyakan (perkawinan) tangkur gurame merahasiakan sebesar tahapan, senada menemani ini :

 • Langkah terpenting nang wajib dijalani adalah terap basis pemijahan. Caranya lewat walak bumbu rampai serasi kelapa, anyaman saku ataupun serabut di atas tenunan tali. Nantinya, indukan kuda laut gurame pendekar nan terhadap membuat sarangnya perorangan mulai bahan-bahan tersebut.
 • Tempatkan sebesar materi pelajaran yang diperlukan buat pembuatan persembunyian serta pindahkan indukan tangkur gurame ke privat tambak pemijahan. Cara memindahkannya harus melahap pispot tumpat larutan biar indukan kuda laut gurame tidak merasa stress.
 • Proses pergandaan ini mengharapkan 1 gandaan tangkur lewat 5 m2 serta rasio indukan pendekar bersama dayang wajib 1:3.
 • Proses pemijahan biasanya membutuhkan masa sekeliling 1 minggu. Kesuksesan metode pergandaan dipastikan sejumlah faktor, sampai dari prasyarat air, buah dada tambak pemijahan serta serta fase pakan.
 • Angkat basis area tangkur gurame walak telur-telurnya seusai cara pemijahan terjadi. Siaga masa mencungkil persembunyian via antara menjerat sisi luar dari butir dasar basis tersebut. Sewajibnya sanggang persembunyian via wadah ibarat selaras gentong tumpat air.
 • Masa penetasan telur biasanya akan dipersetujui 2-3 hari seusai metode pemijahan. Pengentasan telur akan bertambah awam jikalau hawa tempat seputar 27-28 petala Celcius.
 • Pindahkan benih kuda laut gurame tersebut ke dalam tambak pendederan setelah benih berusia 11 hari.

Proses Rangrangan Tambak Pendederan

Siapkan kolam pendederan buru-buru setelah telur tangkur gurame menetas.

Beberapa derajat rangrangan tambak pendederan di antaranya selaras berikut;

 • Cangkul lebih-lebih hilang tambak daerah agar teknik pemerian pintar lebih terampil terjadi.
 • Pasang ayakan akuratnya di palang tuba turut campur senyawa biar rotasi cairan dapat tokcer bersama travesti hama problem terpancing diminimalisir.
 • Masukkan cairan via ketinggian seputar 30 cm.

Proses Pendederan Ikan Gurame

Langkah terutama nan harus dijalani yakni merapungkan wadah bahenol semai tangkur gurame di jalinan cairan kolam. Cara ini harus dijalani agar benih kuda laut gurame pintar menyesuaikan lewat larutan kolam.

Buka wadah denok semai ikan gurame supaya benih piawai kelihatan solo bersama turut campur ke privat kolam. Upayakan pula kalau cara pendederan ini dilakoni di pagi (7-9 pagi) maupun sore supaya anak cucu tangkur usah stress.

Proses Agenda Pembuatan Kolam

Kolam kuda laut gurame terdiri dari sebanyak jenis, perigi tanah, kolam tembok, kolam semen dan perigi terpal.

Ada sebanyak permohonan tambak tangkur gurame nang mempan diantaranya selaras berikut ini:

 • Lokasi perigi tangkur terletak di jalal tenggang 50-400 mdpl
 • Suhu larutan kolam di putaran 24-30 lapisan celcius
 • Air kolam nang terpakai perlu lurus serta tidak cairan yang tercemar
 • Tingkat keasaman (pH) cairan di pusaran 7-8 pH
 • Kandungan zat pembakar nang terlarut setidak-tidaknya sekeliling 2 mg/L

Kali ini nan akan dibincangkan adalah cara program pembentukan kolam tanah. Langkah pertama nan perlu dilakoni yakni via mengenakan daerah nang akan dijadikan kolam. Bakal perigi negeri dengan puri 1 m via lapang 0.5 meter untuk poin atas tambak bersama 1 meter untuk butir pangkal kolam.

Pasang buluh-buluh supaya teknik kekuasaan kelihatan turut campur senyawa meyakinkan kian mudah. Sekop asas kolam sedalam 30 centimeter dan ratakan tengah supaya negeri menjadi lembut sehabis dialiri air.

Buat tabung melanjurkan di butir masih tambak serta pasrah pupuk kolam. Dasa hari kemudian masukkan larutan had mengembat jalal 30 cm

Proses Pengiriman Anak cucu Ikan mulai Tambak Pendederan ke Tambak Pemeliharaan

Pindahkan ikan gurame yang pernah mulai unggul berkelas mulai tambak pendederan ke kolam pemeliharaan. Sebesar tahapan cara pemindahan kuda laut gurame selaras di dasar ini:

 • Keluarkan cairan dalam tambak pendederan pendek berlaku seperti sedikit
 • Tangkap tangkur kerumahtanggaan kolam pendederan mereguk scoop net
 • Masukkan ikan ke dalam media nang sudah diisi cairan bersih
 • Apungkan tempat di terhadap kolam serta biarkan ikan menyelaraskan dengan suhu terhadap larutan tambak pemeliharaan
 • Keluarkan kuda laut gurame sebagai perlahan

Proses Perawatan Ikan Gurame

Cara budidaya kuda laut gurame seterusnya adalah teknik perawatan kuda laut gurame nan sudah dipindahkan ke tambak pemeliharaan. Artinya metode treatment tangkur gurame membutuhkan pakan prima dan rotasi dan fase larutan yang baik.

Pemberian pakan akan kuda laut gurame piawai menggunakan cacing pipih sutera ataupun daya tarik halus. Lapisan daya tarik substil yang terpakai sekeliling 10% per sepenuhnya sukatan tangkur sebagai keseluruhan. Terhadap kuda laut gurame yang telah besar, Kamu piawai mengimbuhkan amal pakan berupa daun kates bersama daun singkong.

Anda bersama pintar memberikan pakan alterasi syahdu ampas tahu, bungkil kedelai serta serta dedak.

Lakukan bab itu semasa 8 bulan hingga masa pengetaman muncul nan ditandai lewat rasio ikan gurame yang sudah sebanyak runut tangan.

Artikel budidaya tangkur gurame ini sudah publish di lapisan , hendaknya berguna ya.

Leave a Comment